Psykosomatik

När vi utsätts för stress eller annan psykisk belastning sker en genomgripande omställning mentalt, känslomässigt och inte minst kroppsligt.

Om belastningen blir långvarig eller ständigt återkommande riskerar vi att utveckla olika symtom såsom smärta, huvudvärk, muskelspänningar, domningar, andningssvårigheter, sömnsvårigheter, magont, hjärtklappning, yrsel och illamående.

Inom psykosomatisk sjukgymnastik ligger fokus på samspelet mellan kropp och själ. Behandlingsmetoderna är kroppsligt inriktade, men ger också utrymme för reflektion. Till exempel rörelse/träning, beröring, mindfullness (medveten närvaro), avspänning, andning, grundning, stabilitet, gränssättning och reflekterande samtal. Metodik hämtad från kognitiv beteendeterapi (KBT).


Tillbaka


Kontakt


Nynäs Rehab Center AB

Telivägen 8

149 41 Nynäshamn

08-121 30 400

kontakt@nynasrehabcenter.se

Följ oss