Kontakt


Nynäs Rehab Center AB

Telivägen 8

149 41 Nynäshamn

08-121 30 400

kontakt@nynasrehabcenter.se

Följ oss

Arbetsterapi

 

Som arbetsterapeuter arbetar vi med frågor som rör din hälsa och ditt engagemang i ditt dagliga liv. Det kan innebära att vi träffar dig i hemmet, i ditt närområde eller på vår mottagning. Tillsammans utformar vi en plan för din rehabilitering, för hur du ska kunna vara fortsatt aktiv eller kunna bo kvar i ditt hem. Samarbete är viktigt och vi har vid behov en nära kontakt med  våra fysioterapeuter och vår dietist samt med andra instanser som hemtjänst, boendestödjare, vårdcentraler osv.

 

Du kan kontakta oss för kortvariga insatser eller långvariga träningsperioder för att återfå tidigare förmåga. Du behöver ingen remiss för att kontakta oss.

 

Exempel på åtgärder kan vara hjälpmedelsbedömning och utprovning, förflyttning inne och ute, handrehabilitering, minnesträning, fallriskbedömningar samt boendebedömningar inför ansökan om bostadsanpassning. Vi gör också aktivitets- och funktionsbedömningar oavsett diagnos inför vidare träning eller andra insatser.

 

I första hand arbetar vi individuellt med dig, men erbjuder också gruppverksamhet, just nu startar vi Aktiv livsstil om fall och fallprevention, för dig med diagnosticerad artros finns Artrosskola, Gympa för Alla - fallprevention på Balder, Balansgrupp för dig som behöver träna upp din balans. Vi kan också skräddarsy en grupp efter just era behov.