Kontakt


Nynäs Rehab Center AB

Telivägen 8

149 41 Nynäshamn

08-121 30 400

kontakt@nynasrehabcenter.se

Följ oss

Arbetsterapi

 

Arbetsterapeuten utformar tillsammans med dig strategier, som får vardagen att fungera
och livet att kännas meningsfullt för just dig. Detta innebär att arbetsterapeuten utgår från
det som är viktigt för varje enskild person det vill säga: Vem du är, vilka är dina
förutsättningar och vad du vill uppnå.


Våra Arbetsterapeuter arbetar ofta på plats i hemmet vilket ger arbetsterapeuten en unik
insyn i dina utmaningar i vardagen och därmed möjlighet att lösa problem som ingen annan
kan. En stor del av arbetet handlar om att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera
och förskriva olika typer av hjälpmedel, se över förflyttningar inne/ute, göra
fallriskbedömningar samt bedömning av boendemiljö inför ansökan om bostadsanpassning.


Arbetsterapeuten kan även hjälpa dig som beväras av smärta i händer/leder eller är i behov
av rehab efter en handskada. Genom att utforma ett träningsprogram, ge ergonomiska råd
och vid behov prova ut en ortos /stödskena. Vid minnesproblematik kan Arbetsterapeuten
göra s.k. screeningtest av minnet, vilken är en av insatserna vid en Basal Demensutredning
samt se över behov av kognitivt stöd.


Våra Arbetsterapeuter gör även insatser i grupp som till exempel Artrosskola – för dig med
diagnostiserad Artros och Gympa för Alla - fallprevention på Balder.
Du kan kontakta någon av våra Arbetsterapeuter utan remiss för kortvariga eller längre
insatser, för att få stöd i att återfå tidigare aktivitetsförmåga.