Kontakt


Nynäs Rehab Center AB

Telivägen 8

149 41 Nynäshamn

08-121 30 400

kontakt@nynasrehabcenter.se

Följ oss


Fyss & FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

För att främja fysisk aktivitet finns möjligheten att förskriva aktivitet på recept. Receptet kan se olika ut beroende på hur vårdgivaren bedömer ditt behov. Aktiviteten kan vara i egen regi eller via någon lokal friskvårdsaktör. Promenader, simning, gym-träning etc är vanligt i sammanhanget.


Tillbaka